fbpx

Fjernelse af hvepsebo på Fyn & Jylland

Det er forbundet med stor risiko for at blive stukket af en hveps, hvis du selv forsøger at fjerne et hvepsebo. Instinktivt vil hvepsene forsøge at forsvare deres bo, når deres rede bliver forstyrret, og dette kan resultere i, at du eller din familie bliver stukket.

Du har brug for professionel hjælp til at fjerne et hvepsebo, så du undgår at udsætte dig selv og din familie for stik.

Hos AZskadedyrsservice har vi udstyr og viden om, hvordan hvepsereden behandles forsvarligt.

Derfor har du brug for professionel hjælp

Der er flere grunde til, at du har brug for professionel hjælp til fjernelse af hvepsebo. Det handler ikke kun om, at vi har det optimale og nødvendige udstyr. En stor del af behandlingen består i at fjerne et hvepsebo på den korrekte måde. Dette kræver viden og kendskab om hvepsens natur og adfærd.

Hvis du har opdaget et hvepsebo i sensommeren, skal du ikke selv begynde at fjerne det. På dette tidspunkt kan en rede indeholde flere tusinde hvepse.

Når du får hjælp fra vores skadedyrsservice, foregår fjernes af hvepsebo på følgende måde:

  • Behandlingen foregår med fuld beskyttelsesdragt
  • De professionelle teknikere er i stand til at identificere de forskellige hvepsearter
  • Individuel løsning som tager afsæt i, hvor hvepseboet befinder sig
  • Råd og vejledning til at undgå hvepsebo omkring din bolig i fremtiden

Du får således en helhedsløsning, når du får professionel hjælp, da du med råd og vejledning kan gøre dit for at forebygge dannelse af hvepsebo i fremtiden.

Sådan slipper du af med hvepsene

Under særlige omstændigheder kan du forsøge selv at stå for fjernelse af hvepseboet. Som udgangspunkt må du ikke selv stå for fjernelse af hvepsebo i sensommeren, da hvepsene her er mange, og da de vil reagere aggressivt.

Hen på efteråret skal du tjekke aktiviteten af hvepsene og undersøge, hvor mange der er. I tilfælde af at der få hundrede kan du forsøge selv at fjerne reden. Det kræver, at du er iklædt fuld beskyttelsesdragt.

Det bedste tidspunkt selv at stå for fjernelse af hvepsebo er i det tidlige forår, hvor hvepsene begynder at bygge deres reder.

Du kan selv stå for arbejdet i følgende situationer:

  • Boet er lille og er placeret på et let tilgængeligt sted omkring din bolig
  • Der er ikke mange aktive hvepse omkring boet
  • Du ikke er allergisk overfor hvepsestik

I alle tilfælde er det vigtigt, at du holder øje med reden over flere dage, før du sætter i gang med fjernelse af hvepseboet.

Boet skal maksimum være på størrelse med en tennisbold for, at du selv kan forsøge dig med arbejdet.

Forbyg hvepsebo i fremtiden

Når først du har opdaget en rede med hvepse, kan det svare sig på både kort og lang sigt, at du søger professionel hjælp til behandling af boet. Der vil være tendens til, at hvepse bygger rede på de steder, hvor de kan finde ly, og hvor de kan få ubesværet adgang til det fri. Derfor kan du opleve, at du næste sæson får et hvepsebo på samme placering som året forinden.

Vil du undgå denne gene hvert år, kan professionelle teknikere hjælpe dig med hvepse bekæmpelse.

 

Vi bekæmper hvepse, bier, borebiller, lopper, mår, mus, rotter og myrer. Herudover bekæmper vi også sølvfisk, skægkræ, væggelus, duer, m.m. Dog skal du, hvis du opdager rotter meddele det til din kommune.

Åbningstider

Telefon er åben fra 8-16 på alle hverdage.

Kører alle dage efter aftale.

Vi dækker hele Fyn & Jylland
Samt Sjælland
Ingen kørselstillæg
Ingen skjulte gebyrer eller weekend tillæg