fbpx

Kan du kende forskel på de forskellige hvepsearter og biarter?

Rundt omkring i verden er der flere hundrede forskellige hvepsearter og biarter. Heldigvis er det kun meget få arter, vi har i Danmark. Ligeledes er det endnu færre, der rent faktisk er skadedyr, og en del af dem stikker ikke engang.

Der er stor forskel på, hvad du skal gøre afhængigt af hvilken art, der har anlagt bo i din have. Hvis der er tale om en klassisk skovhveps eller en gedehams, skal du f.eks. ringe efter en skadedyrsbekæmper, men hvis der er tale om honningbier, skal du i stedet ringe efter en sværmindsamler.

Hvis du ligesom de fleste andre danskere har lidt svært ved at kende forskel på de forskellige hvepsearter og biarter, så kan du med fordel læse med her, hvor vi gennemgår de mest almindelige arter.

Gedhamse- og hvepsearter

Vespula vulgaris og vespula germanica er de to mest almindelige hvepsearter i Danmark. Selvom de er udstyret med latinske navne, er de relativt almindelige, og hedder henholdsvis almindelig hveps og tysk hveps.

Begge arter foretrækker at bygge beskyttede bo, hvor de samtidig har nem adgang til det fri. Det betyder, at du ofte finder deres bo på loftet, i garagen eller i hulrummet i væggen.

Begge hvepsearter har sorte og gule kroppe, der varierer lidt alt afhængig af hvilken art, der er tale om. Arbejderhvepsene varierer i størrelse fra 12 til 17 mm.

7 facts om hvepse i Danmark

 • Det er kun de unge dronninger, der overvintrer, resten af kolonien dør i løbet af efteråret.
 • Arbejderne, der udgøres af sterile hunner, overtager bobygningen tidligt på sommeren, imens dronningen lægger æg.
 • De nye dronninger og hannerne parrer sig tidligt på efteråret.
 • Hvepse sværmer ikke.
 • Hvepse foretrækker at spise andre insekter og søde fødevarer.
 • Hunhvepse stikker uprovokeret, og modsat de fleste bier kan de stikke flere gange.
 • En enkelt koloni kan bestå af helt op til 25.000 hvepse

Biarter i Danmark

I Danmark har vi en del forskellige biarter, og faktisk er meget få af dem klassificeret som skadedyr. Hvis du er interesseret i at vide lidt mere om de danske bier, så har vi samlet forskellige informationer om de mest almindelige danske bier.

Honningbier

Honningbien er den biart vi alle sammen kender allerbedst, og den er ikke klassificeret som et skadedyr. Hvis du har problemer med honningbier, skal du derfor kontakte Danmarks Biavlerforening, der kan hjælpe dig med at flytte sværmen, så du ikke er generet af den.

Fem facts om honningbier

 • Honningbier bygger bo i hule træer, skorstene eller andre hulrum.
 • Honningbier har samme størrelse som hvepse, men de er mere pelsede og ofte mørkere i farverne.
 • Honningbier omdanner nektar til honning.
 • En koloni består ofte af mere end 30.000 bier.
 • Bestanden er truet.

Enlige bier

Adrena fulva eller enlige bier er bier, der bor alene. I stedet for at danne kolonier, bor de i nærheden af hinanden i små bebyggelser, der på det nærmeste kan minde om landsbyer.

Fire facts om enlige bier

 • Enlige bier ligner honningbier.
 • De lever af pollen og honning.
 • De graver små tunneller, og er derfor ofte at finde i sandjord, gamle huse eller ventilationskanaler.
 • Enlige bier sværmer ikke, og de er heller ikke aggressive.

Skal du have fjernet et hvepsebo?

Hvis du skal have fjernet et hvepsebo, er det en god idé at ringe til en skadedyrsbekæmper. Hos AZ Skadedyrsservice har vi stor erfaring med hvepse bekæmpelse, og vores teknikere sidder klar til at rykke ud alle ugens dage.

 

Vi bekæmper hvepse, bier, borebiller, lopper, mår, mus, rotter og myrer. Herudover bekæmper vi også sølvfisk, skægkræ, væggelus, duer, m.m. Dog skal du, hvis du opdager rotter meddele det til din kommune.

Åbningstider

Telefon er åben fra 8-16 på alle hverdage.

Kører alle dage efter aftale.

Vi dækker hele Fyn & Jylland
Samt Sjælland
Ingen kørselstillæg
Ingen skjulte gebyrer eller weekend tillæg